Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

 

 Các tổ chức xã hội: Vì sự phát triển bền vững!

Các tổ chức xã hội: Vì sự phát triển bền vững!

Sử dụng hiệu quả và bền vững đất lâm nghiệp

Sử dụng hiệu quả và bền vững đất lâm nghiệp

Liên hiệp Hội Việt Nam kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Liên hiệp Hội Việt Nam kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thúc đẩy bảo vệ quyền trẻ em

Thúc đẩy bảo vệ quyền trẻ em

2016-12-08 12:11:42

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển bền vững (MSD) cùng Viện Nghiên cứu y - xã hội học (ISMS) và Save the Children vừa tổ chức hội thảo (ngày 5/12/2016) “Thúc đẩy vai trò các tổ chức xã hội trong quản trị quyền trẻ em và Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần, bạo lực với trẻ em”. Tham gia Hội thảo, có nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội trong lĩnh vực liên quan quyền trẻ em ở trung ương và một số tỉnh.

Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam khai mạc hôm nay

2016-11-09 10:15:44

Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam khai mạc hôm nay

Dự án "Tăng cường phản hồi chính sách và kết nối giữa các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước"

Dự án nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp Tỉnh (PUSTA) trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.