Buổi nói chuyện ấn tượng của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Buổi nói chuyện ấn tượng của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nảy sinh nhiều bất cập

Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nảy sinh nhiều bất cập

Tọa đàm về hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung

Tọa đàm về hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung

 

Vận động và phát triển chính sách liên quan đến sức khỏe cộng đồng

Vận động và phát triển chính sách liên quan đến sức khỏe cộng đồng

 

Ông Dương Trung Quốc lần thứ 4 trúng cử: Tôi may mắn

Ông Dương Trung Quốc lần thứ 4 trúng cử: Tôi may mắn

2016-05-30 14:24:57

Ông Dương Trung Quốc lần thứ 4 trúng cử: Tôi may mắn

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi

2016-05-26 10:43:31

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi

Dự án "Tăng cường phản hồi chính sách và kết nối giữa các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước"

Dự án nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp Tỉnh (PUSTA) trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.